top of page

Lekarskie Wizyty Domowe

Wizyty domowe laryngologiczne

Wizyty Domowe Lekarz Laryngolog Piaseczno

Wizyta lekarska laryngologiczna obejmuje wywiad i badanie laryngologiczne, zlecenie ewentualnych badań dodatkowych, ustalenie diagnozy i zaproponowanie leczenia, zlecenie dalszej diagnostyki, skierowanie do szpitala, wystawienie potrzebnych recept, również na leki refundowane przez NFZ, w razie potrzeby wystawiane jest zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA (zwolnienie - L4).

W trakcie wizyty domowej laryngologicznej możliwe jest przeprowadzenie podstawowych zabiegów laryngologicznych - do uzgodnienia po kontakcie telefonicznym.

bottom of page