top of page

Leczenie chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego

Aparaty CPAP - leczenie chrapania i bezdechów 

Leczenie prowadzone jest w oparciu o wynik badania polisomnograficznego.

W zależności od zdiagnozowanego problemu, powodującego zaburzenia snu leczenie może być jedno lub kilkuetapowe, zabiegowe i/lub zachowawcze.

Chrapanie i bezdechy - metody leczenia

Konchoplastyka - Redukcja objętości tkanek małżowin nosowych metodą radiowej ablacji bipolarnej - zabieg chirurgiczny o małej inwazyjności wykonywany w znieczuleniu miejscowym w specjalistycznym gabinecie laryngologicznym, w znieczuleniu miejscowym.

Sutter

Plastyka podniebienia - Redukcja objętości i usztywnienie tkanek podniebienia miękkiego metodą radiowej ablacji bipolarnej – zabieg chirurgiczny o małej inwazyjności, wykonywany w znieczuleniu miejscowym w specjalistycznym gabinecie laryngologicznym, w znieczuleniu miejscowym.

Sutter

Sutter

Aparaty CPAP

CPAP - metoda wspomagania oddychania urządzeniem, które utrzymuje zwiększone ciśnienie w drogach oddechowych i dzięki temu przeciwdziała obturacyjnemu bezdechowi podczas snu. Jest to skuteczna metoda zachowawczego leczenia obturacyjnego bezdechu sennego.

Chirurgia klasyczna -  w znieczuleniu ogólnym:

  • Septoplastyka – chirurgiczna korekta skrzywienia przegrody nosa

  • Uvulopalatopharyngoplastyka (UPPP) – chirurgiczne usunięcie nadmiaru tkanki podniebienia miękkiego i języczka podniebiennego oraz usunięcie przerośniętych migdałków podniebiennych.

Kompleksowa diagnostyka i leczenie bezdechu podczas snu - zapisy dostępne wkrótce

bottom of page